Search

מידע על רחפנים היברידים ופודים

מידע כללי על רחפנים:

רחפן הוא כלי טיס בלתי מאויש היוצר עילוי באמצעות סיבוב והפעלת מספר מדחפים. השליטה בתנועת הטיסה של רחפן מושגת על ידי שינויי המהירות היחסית בין

המדחפים השונים, באופן המשפיע על הדחף והכוח של כל מדחף. הרחפנים ברובם נושאים עליהם

מקור אנרגיה יחיד, ברוב המקרים מקור זה יהיה סוללה.

שימושים ברחפנים

השימוש ברחפנים החל כאמצעי שעשוע או צילום לחובבים. עם הגידול בתפוצת הרחפנים

ויכולותיהם, נוספו להם שימושים שונים. להלן מספר שימושים מתוך המגוון הרחב.

  • רחפנים נכנסו לשימוש ביחידה האווירית של משטרת ישראל לפעולות אכיפה שונות. כן משמשים רשויות מקומיות בפעילות פיקוח.

  • רחפנים נכנסו לשימוש בצה"ל בחיל האיסוף הקרבי, פיקוד המרכז ופיקוד העורף במבצעי חילוץ והצלה ולשם איתור נפילות רקטות(. הרחפנים משמשים בין היתר לתחקור אימונים, לפעילות מבצעית כגון מעצר מבוקשים, פעילות פיזור הפגנות.

  • כחלק ממערכת לניטור מזיקים בשדה חקלאי.

  • רחפנים סייעו לארכאולוגים לאתר אתרים פוטנציאליים לחפירה.

  • רחפנים משמשים גופי אבטחה וחוקרים פרטיים.

תכנון מערכות היברידיות לרחפנים:

רוגת מתמחה בתכנון רחפנים היברידיים, הסבת רחפנים להיברידיים.

מערכת המשלבת מנוע בעירה פנימית וסוללה:

שילוב חכם של שני מקורות אנרגיה אלו לוקח את היתרונות של שניהם ויוצר מערכת חסכונית במובן האנרגטי. מערכת זו כוללת סוללה ומנוע בעירה פנימית אשר אליו מחובר סטרטר אלטרנטור. בזמן הפעלת המערכת ניתן לבחור מאיזה מקור אנרגיה לצרוך את ההספק הנדרש. בזמן פעולת הגנרטור ניתן לספק הספק למנועים החשמליים של הרחפן ובו בזמן לטעון את הסוללות.

10 views

Contact Us

Leave us your details and we will get back to you shortly 

E-mail

© All rights All rights reserved to Rogat Technological Projects

Location

Address:
Maalle Kamon 29 Karmiel, Israel

Mailing address:
D.N Bikat Beit Hakerem Lavon 20